Low Speed Centrifuge »

Low Speed Centrifuge VR-60B

Low Speed Centrifuge VR-60B

admin February 6, 2015 0

1. เครื่องปั่นตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 2. มีช่องใส่หลอด 20 มล. 12 ช่อง 3. ปั่นได้ความเร็วสูงสุด 6,000 รอบต่อนาที 4. ปรับตั้งค่าความเร็วรอบและเวลา โดยการป้อนค่าเป็นตัวเลขดิจิตอล 5. ตั้งเวลาในการปั่นได้ 0-99 นาที 6. มีระบบความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนี้ – ฝาเครื่องเปิดไม่ได้ขณะที่หัวปั่นตกตะกอนยังทำงานอยู่ – เครื่องจะไม่ทำงานในขณะที่ฝาของช่องปั่นยังเปิดอยู่ 7. ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 8. มีคู่มือการใช้อย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Read More »
เครื่องปั่นตกตะกอน MyFuge™ 12

เครื่องปั่นตกตะกอน MyFuge™ 12

admin May 30, 2013 0

เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น  MyFuge™ 12 ยี่ห้อ Benchmark อเมริกา    

Read More »
Low Speed Centrifuge 90-2

Low Speed Centrifuge 90-2

admin March 27, 2012 3

เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น 90-2 ความเร็ว 4,000 รอบ/วินาที

Read More »
Low Speed Centrifuge 80-1

Low Speed Centrifuge 80-1

admin March 26, 2012 1

เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น 80-1 ความเร็ว 4,000 รอบ/วินาที ใช้งานง่าย ใช้ได้กับงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และสำหรับห้องแล็บทางชีวเคมี

Read More »