pH Meter »

PHS-3CW PH Meter

PHS-3CW PH Meter

admin May 26, 2015 0

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ

Read More »
ปากกาวัดค่า pH รุ่น CE-090

ปากกาวัดค่า pH รุ่น CE-090

admin February 6, 2015 0

1. เครื่องวัดค่า pH แบบปากกา แสดงผลเป็นดิจิตอล 2. หัววัดชนิด Combined electrode 3. วัดค่า pH ได้ในช่วง 0.00-14.00 พร้อมระบบ ATC (Automatic Temperature Compensation) 4. พร้อมบัฟเฟอร์ 2 ค่า 6.86 และ 4.01 5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 6. ยี่ห้อ SCILAB ผลิตจากประเทศจีน 7.

Read More »
PHB-4 Portable PH Meter

PHB-4 Portable PH Meter

admin May 24, 2013 0

เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา (Portable pH Meter)

Read More »
PHS-3C PH Meter

PHS-3C PH Meter

admin May 21, 2013 1

Read More »
pH Bench Meter HANNA HI 221

pH Bench Meter HANNA HI 221

admin April 2, 2012 0

 

Read More »
เครื่องวัด PH HANNA HI98127

เครื่องวัด PH HANNA HI98127

admin March 30, 2012 0

เครื่องนี้มาพร้อมระบบ BEPS (Battery Error Prevention System) พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนอิเล็กโทรด pH ได้ ตัวนำเสถียรและทำการ calitbrate อัตโนมัติ

Read More »
เครื่องวัดค่า PH แบบพกพา HANNA HI 98103

เครื่องวัดค่า PH แบบพกพา HANNA HI 98103

admin March 30, 2012 0

   

Read More »
Portable pH/ORP Meter HANNA HI 8424

Portable pH/ORP Meter HANNA HI 8424

admin March 30, 2012 1

 

Read More »
Waterproof Portable pH Meter HANNA HI 9124

Waterproof Portable pH Meter HANNA HI 9124

admin March 25, 2012 0

เครื่องวัดค่า Waterproof Portable pH Meter HANNA HI 9124   เครื่องวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) (Auto-Instruction pH Meters With Large Display)  

Read More »