Contact us

ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ เปิดกิจการปี 2525 กว่า 30 ปี

เรามีจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องแก้วห้องทดลอง, อุปกรณ์เซรามิก, เครื่องสแตนเลส, วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องทดลองทุกชนิด

เนื่องจากมีผู้สอบถามข้อมูลและติดต่อเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกท่านสามารถ E-Mail สอบถามข้อมูลหรือขอใบเสนอราคาได้ตาม E-Mail ข้างล่าง ทางเราจะรีบทำการติดต่อกับภายใน 1 วันทำการ

และสำหรับวัสดุอุปกรณ์ทั่วๆไปท่านสามารถดูรายการราคาได้จาก >> CATALOG ONLINE (ส่วนลดพิเศษจาก CATALOG ตามยอดการสั่งซื้อ)

E-Mail : Virotekorat@gmail.com

FAX : 044-243153

TEL : 084-0366268 , 083-0494100 (ธีรพงษ์)