เครื่อง Hotplates & Stirrers H4000-HS

admin May 24, 2013 0

เครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็กแบบให้ความร้อนได้ ยี่ห้อ Benchmark รุ่น H4000-HS ประเทศอเมริกา

 • สามารถปรับอุณหภูมิ ได้ในช่วง 80-380°C
 • สามารถปรับความเร็วรอบในการคนสารละลาย ได้ในช่วง 60- 1,500 rpm
 • ขนาดแท่นวาง 7.5×7.5 นิ้ว เคลือบด้วยสารเซรามิก ป้องกันการกัดกร่อน
 • มีไฟแสดงการทำงานของระบบคนสาร และให้ความร้อน
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 • ได้รับมาตราฐาน ISO 9001
 • รับประกันคุณภาพ 2 ปี

Features

Ceramic work surface, 7.5 x 7.5 in.
Stir speed from 60 to 1500 rpm
Temperature control up to 380°C
Three models: heat-stir, heat only or stir only

Overview

Benchmark hotplates, stirrers and hotplate-stirrers feature an exceptionally durable, chemical resistant white ceramic work surface. Their space-efficient
design (8 X 9 in. footprint), makes them ideal for use on crowded benchtops and inside of bio-hoods.

Advanced microprocessor controls with convenient turn knobs allow quick, precise adjustment and maintenance of speed and temperature. Safety indicator LED’s on the front panel indicate when the heating and/or stirring functions have been activated. With a square 7.5 in work surface, all three models are compatible with a wide variety of popular sizes of borosilicate glass beakers, flasks, bottles and other vessels. The hotplate/magnetic stirrer model (H4000-HS) comes complete with a support rod for mounting thermometers and temperature probes.

Technical Data

 • Temp. Range : 80 to 380°C
 • Speed Range : 60 to 1500 rpm
 • Platform Dimensions : 7.5 x 7.5 in./ 19 x 19 cm
 • Operating Temp. Range : +4 to +65°C
 • Dimensions : (w x d x h) 8 x 9 x 4.5 in. , 20 x 23 x 11.5 cm
 • Weight : 9 lbs (4kg)
 • Electrical : 120 or 230V, 50-60Hz 500W
 • Warranty : 2 Years

คุณลักษณะ

1. สามารถปรับอุณหภูมิ ได้ในช่วง 80-380°C
2. เป็นเครื่องคนสารละลายระบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Magneticstirrer)
3. ขนาดแท่นวางไม่น้อยกว่า 7.5×7.5 นิ้ว เคลือบด้วยสารเซรามิก ป้องกันการกัดกร่อน
4. มีปุ่มปรับควบคุมความเร็วรอบสามารถปรับควบคุมความเร็วรอบ
5. ในการคนสารละลายได้ในช่วง 60- 1,500 รอบต่อนาที หรือดีกว่า
6. สามารถใช้กับแท่งแม่เหล็กขนาด 25-30 มม. พร้อมแม่เหล็กคนสารขนาด 30 มม. ไม่น้อยกว่า 1 อัน
7. ได้รับมาตราฐาน ISO 9001
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
9. เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป หรืออเมริกา
10. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

Leave A Response »