เครื่องวัดค่า PH แบบพกพา HANNA HI 98103

admin March 30, 2012 0

 

  • เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง(pH) ที่เหมาะกับการใช้งานภาคสนาม โดยมีขนาด 60x 50x 25 มิลลิเมตร น้ำหนัก 70 กรัมสามารถแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขไฟฟ้าระบบ LCD ตลอดเวลาที่ทำการวัดความสามารถในการวัดของเครื่อง
  • – ความเป็นกรด-ด่าง(pH) วัดในช่วง 0.00 ถึง 14.00 pH มีค่าความละเอียดเป็น 0.01 pH และมี
    ค่าความถูกต้อง 0.2 pH และมีค่าความเบี่ยงเบนเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า + 0.1 pH
  • มีโปรแกรมสำหรับปรับเทียบเครื่องแบบ Manual สำหรับค่า pH สามารถเลือกตั้งมาตรฐานการปรับเทียบเครื่อง 2 จุด 4.01 7.01 หรือ 10.01 pH
  • เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุณหภูมิ 0 ถึง 50 C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 95 %
  • อุปกรณ์ประกอบเครื่องมีดังนี้
    – ถ่านอัลคาไลด์ 1.5 V. จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้งานต่อเนื่อง 3000 ชั่วโมง
  • รับประกันคุณภาพ 6 เดือน สำหรับตัวเครื่อง นับจากวันส่งเครื่องมือ

At the cost of just a few rolls of litmus paper, you can have the industry’s best pocket-size pH tester. The Checker supplies you with fast and accurate readings from 0 to 14 pH with a resolution of 0.01 pH.
This compact tester features a large easy-to-read LCD and a simple to perform 2-point calibration.
The pH electrode of the Checker can be replaced; simply unscrew the electrode from the meter body and screw on a new one.
The Checker is fast, accurate, lightweight and with 3000 hours of battery life, you don’t have to worry about frequent battery replacement.

Range pH 0.00 to 14.00 pH
Resolution pH 0.01 pH
Accuracy pH ±0.2 pH
Calibration manual, 2 points
Electrode HI 1270 (included)
Battery Type / Life 2 x 1.5V / approx. 3000 hours of continuous use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions 66 x 50 x 25 mm (2.6 x 2.0 x 1.0″) – without probe
Weight 50 g (1.8 oz.)

 

Leave A Response »